SKIP TO CONTENT
תקנון אתר

תקנון אתר

תנאי שימוש

מבוא

https://www.peugeot.co.il הוא האתר הרשמי של Peugeot בישראל, ומופעל באמצעות חברת דוד לובינסקי בע”מ מקבוצת לובינסקי (להלן: “Peugeot ישראל” או “החברה”), יבואנית מכוניות ואביזרים מתוצרת Peugeot של היצרן Groupe PSA לישראל

(להלן: “היצרן”).

חלקים מהאתר ומתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך כל האמור בתקנון ובאתר מיועד לנשים וגברים כאחד .

הסכמה לתנאי השימוש

הנך נדרש לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן, לפני התחלת השימוש באתר זה. אם אינך מסכים לתנאי שימוש אילו, חדל מיד משימוש באתר או פנה אלינו כדי שנוכל לסייע לך בדרכים חלופיות לשביעות רצונך.

הגנת מידע

Peugeot ישראל מעריכה את הביקור באתר זה, כמו גם את ההתעניינות שלך במוצרים והשירותים המופיעים בו. דע, כי המידע האישי שלך שנאסף במהלך הביקור שלך באתר משמש לבדיקה ומדידת התעניינות לקוחות ברכבים ושירותים שונים שמעניקה החברה. מידע זה משמש רק את Peugeot ישראל והחברות הקשורות אליה. המידע אינו נחשף או נמכר לצדדים שלישיים.

דיוק של התוכן והמידע המוצג באתר

המידע באתר זה מיועד ללקוחות Peugeot בישראל, וייתכן שלא יחול במדינות אחרות. החברה תעשה מאמצים סבירים על מנת להבטיח שהתכנים באתר זה יהיו מדויקים ומעודכנים, אך אינם מקבלים כל אחריות בגין תביעות או הפסדים כלשהם הנובעים מהסתמכותך על תוכן האתר. Peugeot ישראל שומרת לעצמה את הזכות לשנות את מפרט המוצר בכל עת. לקבלת מפרט המוצר בפועל, אנא פנה לסוכנות Peugeot הקרובה למקום מגוריך או ל- Peugeot ישראל.

קניין רוחני

כל חומר המידע והמושגים באתר זה או בבעלותם הם בבעלות ובכפוף לזכויות יוצרים וזכויות קניין רוחני אחרות – Peugeot ישראל או של צד שלישי אשר העניק לחברה זכות שימוש בהם, והשימוש בהם על-ידך הינו אסור ללא קבלת רשות מפורשת מראש ובכתב מ-Peugeot ישראל.

אינך מורשה לשנות או לנסות לשנות כל מידע, חומר או מושגים באתר האינטרנט או באתר זה או לגשת לאתר זה או להשתמש בו, אלא לצורך שימוש לגיטימי בשירותים המוצעים באתר זה.

חוק וסמכות שיפוט

אתר זה נוצר, והוא מופעל, על פי חוקי מדינת ישראל. בקביעת כל המחלוקות ביחס לאתר יחולו חוקי מדינת ישראל ולבתי המשפט שלה תהיה סמכות שיפוט בלעדית.

שונות

למרות שנעשה כל מאמץ על מנת להבטיח שמפרטי המוצרים והמחירים נכונים בזמן הפרסום, עדיין אנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות את מחירי הרכבים, מפרטים (כולל צבע), ציוד, אביזרים ומאפיינים אחרים או להפסיק מכירה של כל דגם, ללא הודעה מוקדמת, בכל זמן. אין להסתמך על הדיוק או השלמות של התוכן של אתרים אלה והיצרן ו- Peugeot ישראל אינם מעניקים אחריות או מצגים בנוגע לשימוש בחומר באתרים אלה, במונחים של נכונות, דיוק, אמינות או בכל באופן אחר. החומר באתרים אלה יכול לכלול אי דיוקים טכניים, שגיאות דפוס, עדכון עדכונים או הוספת תוכן והיצרן ו Peugeot ישראל עשויים לבצע שינויים או שיפורים בכל עת.

המודלים המופיעים באתרים אלה מציגים את המפרט של השוק של ישראל בלבד. כל התמונות המוצגות נועדו להמחשה בלבד, כאשר בדגמים מסוימים מוצגים אפשרויות אופציונליות בעלות נוספת (למשל צבע מתכתי). דגמי מהדורה מיוחדת כפופים לזמינות. כל אדם המעוניין ברכישת רכב חדש או לקבל הצעת מחיר מ-Peugeot – ישראל, מומלץ לבדוק עם סוכנות מכירות הנוחה לו ביותר עבור הצעות מדויקות, וזאת לפי המחירים והמפרטים שישררו באותה עת.

כל המידע, כולל אפשרויות הורדות הרקע המוצגים באתר כפופים לזכויות יוצרים על פי החוק. כל הזכויות שמורות. המבקרים באתר מוזמנים להוריד כל חומר הכלול בו לשימוש אישי בלבד ולא מסחרי, כל עוד כל זכויות היוצרים או זכויות אחרות אינן נפגעות או משתנות. אין לשכפל, להפיץ, להעביר או להשתמש בכל תוכן של האתר למטרות שלא לשימוש אישי או מטרות מסחריות, מבלי לקבל תחילה את הסכמתם בכתב של Peugeot ישראל.

כל הסימנים המסחריים, השמות והסמלים המשמשים את האתרים הם בבעלות היצרן ו- Peugeot ישראל (אלא אם כן צוין אחרת). השימוש באתר אינו מאפשר להפר זכויות אלה או את זכויותיהם של צדדים שלישיים אשר עשויים להתקיים בחומר הכלול באתר. למען הסר ספק, אין באמור בכדי להעניק רישיון במפורש או במרומז בתוך או כתוצאה מהשימוש באתר זה.

באתר זה ניתן לצפות בכל מקום בעולם, אך הינו מיועד לשימוש במדינת ישראל בלבד. היצרן ו- Peugeot ישראל אינם מתחייבים שהחומרים הללו מתאימים או זמינים לשימוש במקומות אחרים.

היצרן ו- Peugeot ישראל או כל אדם או חברה אחרים שהיו מעורבים ביצירת אתרים אלה או באחזקתם לא יהיו אחראים לכל נזק ישיר, עקיף, מקרי, תוצאתי או אחר הנובע מגישה או משימוש באתרי אינטרנט אלה או בכל אחד מהם את המידע הכלול בהם.

היצרן ו – Peugeot ישראל לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם או לכל נזק שייגרם למשתמשים באתר אינטרנט זה כתוצאה מווירוסים או פריטים אחרים בעלי אופי הרסני אשר עלולים להדביק ציוד מחשב או רכוש אחר כתוצאה משימוש באתר זה או הורדת כל התוכן שלהם.

אנו עשויים לכלול באתר  קישורים לאתרי אינטרנט אחרים שעשויים לעניין אותך. היצרן ו- Peugeot ישראל אינם אחראים לתוכן של כל אתר אינטרנט אשר מקושר באופן אלקטרוני לאתר זה.

תנאים אלה עשויים להשתנות בכל עת ללא הודעה מראש מאתנו.